VILKÅR OG PRIVATLIVSPOLITIK

INDLEDNING

VORES MEDIEHUS ApS’, Vestergade 48H, 8000 Aarhus C, CVR 41 17 90 82, (herefter VORES MEDIEHUS) håndtering af dine personlige oplysninger er beskrevet i denne datapolitik og bliver håndteret af HeyMate, Vestergade 48H, 8000 Aarhus C, CVR 39 12 20 49.

Dine personlige oplysninger er alle oplysninger, der kan anvendes til at identificere dig, herunder navn, adresse, køn, e-mailadresse mv. HeyMate indsamler, bruger og deler personlige oplysninger for at administrere og drive HeyMates hjemmesider og beskytter dine personoplysninger med henblik på, at du kan føle dig tryg og sikker.

HeyMate, Vestergade 48H, 8000 Aarhus C, CVR 39 12 20 49, (herefter HeyMate) er ”dataansvarlig” og dermed ansvarlig for dine personlige oplysninger.

INDSAMLING

Såfremt du vælger at give VORES MEDIEHUS personlige oplysninger, samtykker du til overførsel og lagring af disse oplysninger på VORES MEDIEHUS servere.
Vi opbevarer kun oplysninger som er relevante for den tjeneste du benytter. Vi kan indsamle og lagre følgende oplysninger:

 • Oplysninger som du selv afgiver i forbindelse med oprettelse af en profil, f.eks. navn, e-mailadresse, telefonnummer, adresse, køn, fødselsdato og finansielle oplysninger.
 • Billeder, tekster og video som du selv poster på vores tjenester.
 • Statistikker på sidevisninger, trafik til og fra Vores-mediehus og byerne, annoncedata og standard weblog-oplysninger som IP-adresse, Mac-adresse, enhed (f.eks. mobil), browser type og geografisk lokalitet.
 • Oplysninger om hvordan du bruger VORES MEDIEHUS’ sider og ydelser.

Du giver samtidig samtykke til, at VORES MEDIEHUS kan dele dine personlige oplysninger med koncernforbundne selskaber eller tjenesteudbydere, der hjælper HeyMates forretningsaktiviteter.

FORMÅL OG ANVENDELSE AF OPLYSNINGER

VORES MEDIEHUS benytter oplysningerne til at:

 • Udbyde vores ydelser;
 • Finde og løse problemer ved Vores-mediehus’ hjemmeside og ydelser;
 • Tilpasse din brugeroplevelse, måle interessen for og forbedre VORES MEDIEHUS’ ydelser, samt informere dig om ydelser og opdateringer;
 • Tilpasse og informere om markedsførings- og salgsfremmende tilbud til dig i henhold til dine præferencer

BESKYTTELSE AF OPLYSNINGER

VORES MEDIEHUS og HeyMate sælger eller videregiver ikke dine personlige oplysninger til tredjemand til brug for deres markedsføringsformål uden dit udtrykkelige samtykke.

Undtaget er videregivelse til koncernforbundne selskaber eller tjenesteudbydere, der hjælper VORES MEDIEHUS og HeyMates forretningsaktiviteter.

VORES MEDIEHUS og HeyMate har lov til at videregive personlige oplysninger til at efterleve lovkrav, håndhæve VORES MEDIEHUS’ politikker, eller beskytte andres rettigheder, ejendom og sikkerhed.

VORES MEDIEHUS kan videregive personlige oplysninger for at reagere på påstande om, at en annonce eller andet indhold krænker andres rettigheder eller i forbindelse med straffesager. Anmodning om oplysninger af denne art skal rettes skriftligt til VORES MEDIEHUS på følgende e-mailadresse: kontakt@vores-mediehus.dk.

Oplysningerne udleveres kun ved henvendelse fra offentlige myndigheder som politi, domstol eller datatilsynet.

MARKEDSFØRING, KOMMUNIKATION OG E-MAIL VÆRKTØJER

Du kan modtage markedsføringsmateriale fra VORES MEDIEHUS og HeyMate. Såfremt du ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fra VORES MEDIEHUS og HeyMate, kan du henvende dig til support på følgende e-mailadresse: kontakt@vores-mediehus.dk.

HeyMate kan bruge de oplysninger, HeyMate har om dig og dine aktiviteter, på HeyMates hjemmesider for at tilpasse de meddelelser HeyMate sender til dig, samt det indhold og den annoncering HeyMate viser på sine hjemmesider.

COOKIES

På Vores-mediehus.dk, vil VORES MEDIEHUS eller vores leverandører anvende cookies (små filer placeret på din harddisk). VORES MEDIEHUS tillader ikke, at vores leverandører indsamler personlige oplysninger om dig ved at benytte disse cookies. Disse cookies bliver anvendt til at analysere besøgene på Vores-mediehus.dk og tilhørende byers websider, tilpasse ydelser, indhold og annoncering, måle salgsfremmende aktiviteter samt fremme tillid og sikkerhed.

VORES MEDIEHUS anvender altså både egne cookies (1. part) og 3. parts. Her er en liste over de oftest anvendte 3. parts cookies:

 • https://trustpilot.com
 • https://facebook.com
 • https://analytics.google.com
 • https://ads.google.com
 • https://adform.com
 • https://linkedin.com
 • https://doubleclick.net

Et par vigtige ting du bør vide om cookies er, at:

VORES MEDIEHUS tilbyder en række funktioner, som kun er tilgængelige gennem brug af cookies.

Du er altid velkommen til at afvise cookies, hvis din browser tillader det, men dette kan forstyrre din brug af Vores-mediehus.dk og ydelser. Yderligere information omkring accept af cookies finder du i din browsers hjælpefunktion. 

SIKKERHED

VORES MEDIEHUS behandler data som aktiver, der skal beskyttes, og benytter i den forbindelse af værktøjer (kryptering, adgangskoder, fysisk sikkerhed osv.) til at beskytte dine personlige oplysninger mod uautoriseret adgang og videregivelse.

VORES MEDIEHUS garanterer dog ikke imod, at tredjemand ulovligt aflytter eller på anden måde skaffer sig adgang til overførsler eller private meddelelser, eller at tredjemand, herunder andre brugere, misbruger dine personlige oplysninger, som de lovligt indsamler fra hjemmesiden.

TILSYNSMYNDIGHED

I Danmark overvåges behandlingen af personoplysninger af Datatilsynet, som kan kontaktes på Borgergade 28, 1300 København K, eller på dt@datatilsynet.dk.

RETTIGHEDER OG INDSIGELSE MOD BRUG AF DINE DATA

Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder:

 • Retten til indsigt i dine personoplysninger
 • Retten til at få ændret ukorrekte personoplysninger
 • Retten til at få slettet personoplysninger
 • Retten til at få begrænset personoplysninger
 • Retten til dataportabilitet
 • Retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning

Du kan slette dine data ved at logge ind på den pågældende tjeneste og klikke på linket under dine profiloplysninger.

Hvis du har andre spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte VORES MEDIEHUS på kontakt@vores-mediehus.dk.

Der kan i særlige tilfælde være data som ikke lovligt kan slettes permanent, hvis behandlingen af data af legitime grunde går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

KONTAKT

Du kan slette dine data ved at logge ind på den pågældende tjeneste og klikke på linket under dine profiloplysninger.

Hvis du har andre spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte VORES MEDIEHUS på kontakt@vores-mediehus.dk.

INDHOLD PÅ VORES MEDIEHUS’ HJEMMESIDE

Ved at anvende VORES MEDIEHUS indvilger du i ikke at kopiere, ændre eller videredistribuere VORES MEDIEHUS’ hjemmeside eller indhold, herunder indhold oplagt af andre brugere. Ligeledes forpligter du dig til ikke at krænke VORES MEDIEHUS eller tredjemands ophavsrettigheder, varemærkerettigheder eller andre immaterielle rettigheder.

Ved at oprette indhold, herunder billeder, tekst mv., på VORES MEDIEHUS’ tjenester, indestår du for at have den fulde ret, herunder alle immaterielle rettigheder, til dette indhold, og at det pågældende indhold ikke krænker lovgivningen eller tredjemands rettigheder.

Ved oprettelsen af indhold, herunder indsendelse af billeder, tekst mv. på VORES MEDIEHUS tjenester, giver du VORES MEDIEHUS tilladelse til fremvisning af dit indhold, herunder f.eks. VORES MEDIEHUS’ Twitter-, Instagram og Facebookprofiler. Billeder, der oprettes på VORES MEDIEHUS’ hjemmeside, kan automatisk få VORES MEDIEHUS’ logo som vandmærke. Vær i øvrigt opmærksom på at indhold på nettet – og på VORES MEDIEHUS – kan deles af andre brugere til deres egne sociale profiler på f.eks. Facebook.

VORES MEDIEHUS bruger også Google Maps Api i de fleste tjenester.

RETTIGHEDSHAVERE

Såfremt indhold på VORES MEDIEHUS’ hjemmeside krænker andres immaterielle rettigheder, kan rettighedshaveren heraf kontakte support på kontakt@vores-mediehus.dk og anmode om, at det pågældende indhold fjernes eller ændres. VORES MEDIEHUS forbeholder sig retten til efter et frit skøn at ændre og/eller slette det pågældende indhold.

VORES MEDIEHUS’ ANSVAR

Som bruger på Vores-mediehus.dk, indvilger du i at friholde VORES MEDIEHUS

for ethvert ansvar i forbindelse med dine handlinger på Vores-mediehus.dk. VORES MEDIEHUS indhenter oplysninger fra en lang række tjenester, herunder (men ikke begrænset til) Motorregistret, Tinglysningen, Trafikstyrelsen mm. Af samme grund kan VORES MEDIEHUS ikke mødes med noget krav på erstatning for tab, skader eller krænkelser, opstået som følge af indhold på sine hjemmesider.

VORES MEDIEHUS garanterer ikke for adgangen til VORES MEDIEHUS’ ydelser eller hjemmesider, ligesom VORES MEDIEHUS ikke garanterer for sikkerheden af denne adgang eller for at opretholde en kontinuerlig adgang hertil. Af samme grund fraskriver VORES MEDIEHUS sig, i det omfang lovgivningen tillader det, ethvert ansvar for tab eller skader, der måtte opstå i forbindelse hermed.

I det omfang lovgivningen tillader det, fraskriver VORES MEDIEHUS sig udtrykkeligt alle garantier og indeståelser, udtrykkelige eller implicitte samt lovgivne, for indholdet af Vores-mediehus.dk.

I det omfang lovgivningen tillader det, fraskriver VORES MEDIEHUS sig ethvert direkte eller indirekte ansvar for tab eller skader, herunder tab af penge, data, goodwill, omdømme med videre, der måtte opstå ved brug af adgangen til VORES MEDIEHUS eller af de ydelser der stilles til rådighed på VORES MEDIEHUS’ hjemmesider.

FORCE MAJEURE

Uanset ovenstående er VORES MEDIEHUS særligt ikke erstatningsansvarlig for tab, som skyldes: Nedbrud i og/eller svigtende adgang til IT-systemer eller ødelæggelse/beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset at det er VORES MEDIEHUS, der står for driften af systemerne: Svigt i strømforsyning eller telekommunikation hos VORES MEDIEHUS eller HeyMate, lovindgreb, terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking), uroligheder, oprør, sabotage, krig, naturkatastrofer, uventede prisstigninger, strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af VORES MEDIEHUS eller HeyMate selv eller dennes organisation, og uanset konfliktens årsag og udbredelse.

ANSVARSMAKSIMERING

Såfremt VORES MEDIEHUS bliver fundet erstatningsansvarlig til trods for de foregående afsnit, er VORES MEDIEHUS’ erstatningsansvar såvel i- som udenfor kontrakt (hvad enten dette ansvar er opstået ved uagtsomhed eller på anden måde) begrænset til det største af (a) den samlede betaling til VORES MEDIEHUS i de 12 måneder forud for den sag, der giver anledning til erstatningsansvar, eller (b) DKK 1.000.

Denne ansvarsbegrænsning gælder ikke for forbrugere.

PERSONLIGE OPLYSNINGER 

Som bruger af VORES MEDIESHUS’ hjemmesider, indvilliger du i, at HeyMate (den dataansvarlige) indsamler, overfører, lagrer og anvender dine personlige oplysninger på servere placeret i Danmark eller andre steder i verden, som nærmere beskrevet i datapolitikken. Du er ansvarlig for, at dine personlige oplysninger er nøjagtige samt at beskytte oplysninger omkring din adgangskode. Såfremt du får mistanke om, at din adgangskode er blevet misbrugt, bør du straks kontakte support på kontakt@vores-mediehus.dk, for at få ændret din adgangskode.

GENERELT

Disse vilkår og andre relaterede vilkår, der er angivet specifikt til specifikke tjenester, udgør hele aftalen mellem VORES MEDIEHUS og dig og erstatter alle tidligere aftaler. Denne aftale reguleres af lovgivningen i Danmark og er undergivet dansk værneting. Bortfald af en eller flere betingelser ved ugyldighed medfører ikke automatisk bortfald af vilkårene i deres helhed.

ÆNDRINGER ELLER RETTELSER

VORES MEDIEHUS kan til enhver tid skriftligt ændre eller rette disse vilkår. Ændringerne eller rettelserne vil træde i kraft på det førstkommende af følgende tidspunkter: (a) næste gang du tilføjer eller ændrer indhold på VORES MEDIEHUS’ hjemmesider, eller (b) 30 dage efter ændringen af vilkårene.

Ved væsentlige ændringer af vilkår, vil du modtage en besked via e-mail.

Spørgsmål eller kommentarer kan sendes til support på kontakt@vores-mediehus.dk.

INGEN FORTRYDELSESRET FOR TJENESTEYDELSER

I forbindelse med køb af tjenesteydelser, herunder tjenesteydelser købt via mobiltelefon, påbegynder VORES MEDIEHUS udførelsen af tjenesteydelsen umiddelbart efter købet, hvorefter din 14 dages fortrydelsesfrist ophører fra det tidspunkt, hvor tjenesteydelsen gøres tilgængelig for dig.

Du accepterer, at udførelsen af tjenesteydelsen påbegyndes inden udløb af de 14 dages fortrydelsesret, og at du efter påbegyndelsestidspunktet ikke kan fortryde aftalen.

VERSION

Dette er persondatabetingelser for VORES MEDIEHUS version 1.0 af 5. marts 2020.